NADÁCIA MILOTY HAVRÁNKOVEJ

V roku 2021 vznikla Nadácia Miloty Havránkovej.

Vo svojich prioritách nadväzuje na základný fundament tvorby Miloty Havránkovej, ktorá prostredníctvom tohto média sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody.

Nadácia podporuje tvorbu, kurátorskú i výstavnú činnosť najmladších generácií a prispieva tak k chápaniu média fotografie ako komplexného, dynamicky sa rozvíjajúceho vizuálneho jazyka, komunikujúceho základné otázky nášho poznania a bytia.

Viac o nadácii >

 

Foto: Zuzana Pustaiová