Milota Havránková je fotografka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Vstúpila na umeleckú scénu koncom 60. rokov 20. storočia, v čase keď si experimentálna inscenovaná fotografia začala výraznejšie presadzovať svoju pozíciu v rámci všeobecného kontextu v umení. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Cez fotografiu sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody.