• 1960 Premeny

  1960 Transformations

 • 1970 Mýtus

  1970 Myth

 • 1975 Introspekcia

  1975 Introspection

 • 1976 Zelený dom

  1976 Green house

 • 1980 Zrod

  1980 Genesis

 • 1980 Plný čas

  1980 Full time

 • 1990 Kryštalizácia

  1990 Crystalisation

 • 1995 Vysporiadanie

  1995 Coming to terms

 • 2000 Integrovaný obvod

  2000 Integrated circuit

 • 2005 Rodinný album

  2005 Family album

 • 2005 Ego (egoláska)

  2005 Ego (egolove)

 • 2006 Nová miera

  2006 New measure

 • 2009 Modrá strecha

  2009 Blue roof

 • 2010 S Lottou

  2010 With Lotta

 • 2012 Portréty inbond

  2012 Inbond portraits

 • 2014 Next page

  2014 Next Page